CÁC VẦN ĐÃ HỌC – TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÔNG NGHỆ -TẬP 2

0
34

Vần uông, uôc, ương, ươc : https://www.youtube.com/watch?v=smsUbOYDBaU&t=59s ần iêng, iêc …

LEAVE A REPLY