Tag Archives: học ở nhà

Bài 79: uyên – uyêt | Tiếng Việt lớp 1 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Tiếng_Việt_lớp_1_tập_1 #Bài_79_uyên_uyêt #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Vở Bài Tập Tiếng Việt 1 | BAI 73: ƯƠN – ƯƠNG | KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#VoBaiTapTiengViet1 #BÀi73_ươn_ương #KETNOITRITHUCVOICUOCSONG #VBT #TIENGVIET1 Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video […]

Bài 76: oan – oăn – oat – oăt | Tiếng Việt lớp 1 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Tiếng_Việt_lớp_1_tập_1 #Bài_76_oan_oăn_oat_oăt #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Bài 76: oan – oăn – oat – oăt | Tiếng Việt lớp 1 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Tiếng_Việt_lớp_1_tập_1 #Bài_76_oan_oăn_oat_oăt #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

VỞ BÀI TẬPTIẾNG VIỆT 1 | BÀI 74: OA – OE | KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#VỞBÀITẬPTIẾNGVIỆT1 #Bài74_oa_oe #KETNOITRITHUCVOICUOCSONG Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

Bài 78: uân – uât | Tiếng Việt lớp 1 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Tiếng_Việt_lớp_1_tập_1 #Bài_78_uân_uât #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Bài 78: uân – uât | Tiếng Việt lớp 1 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

#Tiếng_Việt_lớp_1_tập_1 #Bài_78_uân_uât #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIÊT 1 | BAI 77: OAI – UÊ – UY | KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#VởBaiTapTiengViet1 #BÀi77_oai_uê_uy #KETNOITRITHUCVOICUOCSONG #VBT Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 1 KẾT NỐI TRI THỨC

#DEKIEMTRAHOCKI1 #KIEMTRAKI1 #DETHIHOCKI1 #DETHAMKHAO Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng giáo dục của chúng ta! Một số video nổi bật của mình: Tập làm văn tiểu hoc: Tiếng việt lớp 1: Tiếng Việt lớp […]

Vở bài tập tiếng việt 1 | Bài 76: oan – oat – oăn – oăt | KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#VoBaiTapTiengViet1 #Bài76_oan_oăn_oăt #KETNOITRITHUCVOICUOCSONG Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]