Tag Archives: kết nối tri thức

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1 | BÀI 5: SINH NHẬT CỦA VOI CON | KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#VoBaiTapTiengViet1 #KetNoiTriThucVoiCuocSong #Bài5_sinh_nhật_của_voi_con DẠY BÉ HỌC CỜ VÀ TÊN GỌI CÁC NƯỚC: TẢ NGẮN VỀ BÀ CỦA EM: KỂ NGẮN VỀ GIA ĐÌNH EM : TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON THỎ MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ TRỐNG MÀ EM YÊU […]

VỞ BÀI TẬP, HOA YÊU THƯƠNG, BÀI 3, CHỦ ĐỀ 3, TRANG 23-25, TIẾNG VIỆT 1, TẬP 2, KẾT NỐI TRI THỨC

#HOAYÊUTHƯƠNG #BÀI3CHỦĐỀ3 #TIẾNGVIỆT1TẬP2KẾTNỐITRITHỨC Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

BÀI 1: RỬA TAY TRƯỚC KHI ĂN, CHỦ ĐỀ 4, TRANG 64-67 | TIẾNG VIỆT LỚP 1 – TẬP 2, SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

#Tiếng_Việt_lớp_1_tập_2 #Bài_1_rửa_tay_trước_khi_ăn #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG | TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1, SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#Tiếng_Việt_lớp_2_tập_1 #Bài_3_Niềm_vui_của_Bi_và_Bống #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

BÀI 3: NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG | TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1, SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#Tiếng_Việt_lớp_2_tập_1 #Bài_3_Niềm_vui_của_Bi_và_Bống #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

BÀI 2: TIA SỐ, SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU – TIẾT 2 | VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 TẬP 1, KẾT NỐI TRI THỨC

#BÀI2TIASỐSỐLIỀNTRƯỚCSỐLIỀNSAU #VỞBÀITẬPTOÁN2 #KetNoiTriThucVoiCuocSong Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

BÀI 2: TIA SỐ, SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU – TIẾT 1 | VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 TẬP 1, KẾT NỐI TRI THỨC

#BÀI2TIASỐSỐLIỀNTRƯỚCSỐLIỀNSAU #VỞBÀITẬPTOÁNLỚP2 #KetNoiTriThucVoiCuocSong Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

BÀI 3: CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ – TIẾT 2 | VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 2, KẾT NỐI TRI THỨC

#BÀI3CÁCTHÀNHPHẦNCỦAPHÉPCỘNGPHÉPTRỪ #VỞBÀITẬPTOÁN2 #KetNoiTriThucVoiCuocSong Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

BÀI 3: CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ – TIẾT 1 | VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 2, KẾT NỐI TRI THỨC

#BÀI3CÁCTHÀNHPHẦNCỦAPHÉPCỘNGPHÉPTRỪ #VỞBÀITẬPTOÁN2 #KetNoiTriThucVoiCuocSong Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 2, BÀI 3, CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ, TIẾT 3, TẬP 1,KẾT NỐI TRI THỨC

#Tuhoctainha #Fullhouse #VỞ-BÀI-TẬP-TOÁN2-TẬP1 #KetNoiTriThucVoiCuocSong Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]