Tag Archives: Mô-đun

Vở bài tập Tiếng Việt 1 Bài 34 am ăm âm sách kết nối tri thức với cuộc sống

#Vở_bài_tập_TiengVietLop1 #Bài34_am_ăm_âm #SachKetnoitrithuc #Tựhọctạinhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội | Tiếng Việt 2, Kết nối tri thức với cuộc sống

#TiengVietLop2 #Bài25_sự_tích_hoa_tỉ_muội #SachKetnoitrithuc #Tựhọctạinhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Vở bài tập Tiếng Việt 1, Bài 36: om ôm ơm | Kết nối tri thức với cuộc sống

#Vở_bài_tập_TiengVietLop1 #Bài36_om_ôm_ơm #SachKetnoitrithuc #Tựhọctạinhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Vở bài tập Tiếng Việt 1, Bài 36: om ôm ơm | Kết nối tri thức với cuộc sống

#Vở_bài_tập_TiengVietLop1 #Bài36_om_ôm_ơm #SachKetnoitrithuc #Tựhọctạinhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Vở bài tập Tiếng Việt 1, Chân Trời sáng tạo | Chủ đề 7: Thể thao

#Vở_bài_tập_Tiếng_Việt_Chân_trời_sáng_tạo #Chủ_đề7_thể_thao #Tựhọctạinhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

Vở bài tập Tiếng Việt 3 Tuần 8 trang 35 – 38

#Vở_bài_tập_tiếng_việt3 #Tuần8 #Tựhọctạinhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

Vở bài tập Tiếng Việt 2 Chân TRời sáng tạo Bài 3 Ngày hộm qua đâu rồi

#Vở_bài_tậpTiengVietLop1 #Chân_trời_sáng_tạo #Bài3_ngày_hôm_qua_đâu_rồi #Tựhọctạinhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Vở bài tập Tiếng Việt 2 Chân Trời sáng tạo, Bài 2 Thời gian biểu

Vở_bài_tập_Tiếng_việt2 #BÀi2_Thời_gian_biểu #Chân_trời_sáng_tạo #TỰ_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

Vở bài tập Tiếng Việt 2 Chân Trời sáng tạo Bài 1 Bé Mai đã lớn

#Vở_bài_tập_Tiếng_Việt2 #Bài1_Bé_Mai_đã_lớn #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]

NGHỊ ĐỊNH 89/2021 BỎ BỚT CHỨNG CHỈ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

#Nghị_định_89/2021 #ChungchiCDNN #Giáo_viên Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi bật […]