Tag Archives: TẬP 2

TẬP LÀM VĂN LỚP 2 TẬP 2 TRANG 12 #TIENGVIET2#TAP2

TẬP LÀM VĂN LỚP 2 TẬP 2 TRANG 12 #TIENGVIET2#TAP2 EM CẦN ĐÁP LẠI LỜI CHÀO , LỜI TỰ GIỚI THIỆU VỚI THÁI ĐỘ LỊCH SỰ, LỄ PHÉP, NIỀM NỞ. Đây là kênh phụ của mình, các bạn đăng ký ủng hộ giúp nhanh đạt 1k sub với nhé. Cảm ơn rất nhiều! DẠY BÉ […]

CHÍNH TẢ THƯ TRUNG THU(TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2) TRANG 11#TIENGVIET2#TAP2

CHÍNH TẢ THƯ TRUNG THU(TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2) TRANG 11#TIENGVIET2#TAP2 Đây là kênh phụ của mình, các bạn đăng ký ủng hộ giúp nhanh đạt 1k sub với nhé. Cảm ơn rất nhiều! DẠY BÉ HỌC CỜ VÀ TÊN GỌI CÁC NƯỚC: TẢ NGẮN VỀ BÀ CỦA EM: KỂ NGẮN VỀ GIA ĐÌNH […]

CHÍNH TẢ THƯ TRUNG THU(TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2) TRANG 11#TIENGVIET2#TAP2

CHÍNH TẢ THƯ TRUNG THU(TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2) TRANG 11#TIENGVIET2#TAP2 Đây là kênh phụ của mình, các bạn đăng ký ủng hộ giúp nhanh đạt 1k sub với nhé. Cảm ơn rất nhiều! DẠY BÉ HỌC CỜ VÀ TÊN GỌI CÁC NƯỚC: TẢ NGẮN VỀ BÀ CỦA EM: KỂ NGẮN VỀ GIA ĐÌNH […]

CHÍNH TẢ: Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU (TIẾNG VIỆT 3 TẬP 2 TRANG 15 TUẦN 20) #TIENGVIET3#TAP2

CHÍNH TẢ: Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU (TIẾNG VIỆT 3 TẬP 2 TRANG 15 TUẦN 20) #TIENGVIET3#TAP2 Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký […]

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT | TẬP LÀM VĂN LỚP 4 – TRANG 10

#LUYỆNTẬPXÂYDỰNGMỞBÀITRONGBÀIVĂNMIÊUTẢĐỒVẬT #TẬPLÀMVĂNLỚP4 #TỰHỌCTẠINHÀ DẠY BÉ HỌC CỜ VÀ TÊN GỌI CÁC NƯỚC: TẢ NGẮN VỀ BÀ CỦA EM: KỂ NGẮN VỀ GIA ĐÌNH EM : TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON THỎ MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ TRỐNG MÀ EM YÊU […]

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1 | BÀI: LÀM ANH | KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#VoBaiTapTiengViet1 #KetNoiTriThucVoiCuocSong #Bài_LÀM_ANH DẠY BÉ HỌC CỜ VÀ TÊN GỌI CÁC NƯỚC: TẢ NGẮN VỀ BÀ CỦA EM: KỂ NGẮN VỀ GIA ĐÌNH EM : TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON THỎ MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ TRỐNG MÀ EM YÊU […]

VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1 | BÀI: LÀM ANH | KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#VoBaiTapTiengViet1 #KetNoiTriThucVoiCuocSong #Bài_LÀM_ANH DẠY BÉ HỌC CỜ VÀ TÊN GỌI CÁC NƯỚC: TẢ NGẮN VỀ BÀ CỦA EM: KỂ NGẮN VỀ GIA ĐÌNH EM : TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON THỎ MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ TRỐNG MÀ EM YÊU […]

LÀM ANH – TIẾNG VIỆT 1 TẬP 2 TRANG 28 – 29 | SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

#Tiếng_Việt_lớp_1_tập_2 #Bài_làm_anh #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống #Tự_học_tại_nhà Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ Video nhé các bạn! Một số video nổi […]

GIÓ-CHÍNH TẢ NGHE VIẾT LỚP 2 TẬP 2 TRANG-16 #TIENGVIET2#TAP2

GIÓ-CHÍNH TẢ LỚP 2 TẬP 2 TRANG-16 #TIENGVIET2#TAP2 DẠY BÉ HỌC CỜ VÀ TÊN GỌI CÁC NƯỚC: TẢ NGẮN VỀ BÀ CỦA EM: KỂ NGẮN VỀ GIA ĐÌNH EM : TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON THỎ MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON GÀ MÁI MÀ EM YÊU THÍCH: TẢ CON […]