Tag Archives: TUẦN 24

ĐỐI ĐÁP VỚI VUA, TẬP ĐỌC, LỚP 3, TUẦN 24, TRANG 49-50, TIẾNG VIỆT 3, TẬP 2

#Tuhoctainha #Fullhouse #TiengViet3-Tap2 ĐỐI ĐÁP VỚI VUA, TẬP ĐỌC, LỚP 3, TUẦN 24, TRANG 49-50, TIẾNG VIỆT 3, TẬP 2 Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, […]

ĐỐI ĐÁP VỚI VUA, TẬP ĐỌC, LỚP 3, TUẦN 24, TRANG 49-50, TIẾNG VIỆT 3, TẬP 2

#Tuhoctainha #Fullhouse #TiengViet3-Tap2 ĐỐI ĐÁP VỚI VUA, TẬP ĐỌC, LỚP 3, TUẦN 24, TRANG 49-50, TIẾNG VIỆT 3, TẬP 2 Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, […]

VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN, TẬP ĐỌC LỚP 4, TUẦN 24, TRANG 54-55 | TIẾNG VIỆT 4, TẬP 2

#VẼVỀCUỘCSỐNGANTOÀN #TẬPĐỌCLỚP4 #TiengViet4Tap2 VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN, TẬP ĐỌC, LỚP 4, TUẦN 24, TRANG 54-55, TIẾNG VIỆT 4, TẬP 2 Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng […]

ĐỐI ĐÁP VỚI VUA, CHÍNH TẢ, LỚP 3, TUẦN 24, TRANG 51-52, TIẾNG VIỆT 3, TẬP 2

#Tuhoctainha #Fullhouse #TiengViet3-Tap2 ĐỐI ĐÁP VỚI VUA, CHÍNH TẢ, LỚP 3, TUẦN 24, TRANG 51-52, TIẾNG VIỆT 3, TẬP 2 Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng hộ kênh, […]

NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN, TẬP LÀM VĂN, LỚP 3, TUẦN 24, TRANG 56, TIẾNG VIỆT 3, TẬP 2

#Tuhoctainha #Fullhouse #TiengViet3-Tap2 NGƯỜI BÁN QUẠT MAY MẮN, TẬP LÀM VĂN, LỚP 3, TUẦN 24, TRANG 56, TIẾNG VIỆT 3, TẬP 2 Mục đích của kênh là giúp phụ huynh dạy con tại nhà và giúp các em học sinh tự học tại nhà, nhằm năng cao chất lượng học tập! Mong mọi người ủng […]