Tiếng Việt lớp 1 tập 1 | LUYỆN ĐỌC – BÀI 8: D d – Đ đ | Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

0
29

#Tiếng_Việt_lớp_1_tập_1 #Luyện_đọc_bài_8 #Sách_kết_nối_tri_thức_với_cuộc_sống
Luyện đọc bài 8: Giúp các em học sinh lớp 1 ôn lại các âm mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 8 – Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống.
Video tham khảo: Luyện đọc bài 7: giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập lại các âm mà các em đã được học từ bài 1 đến bài 7, trong bộ sách Kết NỐi Tri Thức Với Cuộc Sống: https://www.youtube.com/watch?v=Imx-NSRUFHk

LEAVE A REPLY