TIẾNG VIỆT TUẦN 10: (CHÍNH TẢ NGHE VIẾT) BÀI ÔNG VÀ CHÁU /TIẾNG VIỆT 2 – TẬP 1 #TIENGVIET2

0
36

TIẾNG VIỆT TUẦN 10: (CHÍNH TẢ NGHE VIẾT) BÀI ÔNG VÀ CHÁU /TIẾNG VIỆT 2 – TẬP 1 #TIENGVIET2
https://www.youtube.com/watch?v=6xyIenFIzbU
Đây là kênh phụ của mình, các bạn đăng ký ủng hộ với nhé. Cảm ơn rất nhiều!

LEAVE A REPLY