#TuHocTaiNha HỌC CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT – b c d đ – PHẦN 2

0
4

HỌC CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT PHẦN 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZrgdgnSz07I&t=229s
HỌC VÀ VIẾT 29 CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT : https://www.youtube.com/watch?v=i4cS0U1jxAQ&t=118s
HỌC DẤU SẮC, DẤU HUYỀN, DẤU HỎI, DẤU NGÃ, DẤU NẶNG: https://www.youtube.com/watch?v=hBGcmku8jGA&t=114s
HỌC TIỂU HỌC: https://www.youtube.com/watch?v=UQ2iC3FP2xM&t=861s

LEAVE A REPLY