Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

Trong căn hộ tí hon có quá nhiều chức năng được hội tụ cùng một nơi, do đó thiết kế nội thất buộc phải rất đa năng và sử sụng không gian hiệu quả.
Với diện tích chỉ vẻn vẹn 28m2 nhưng căn hộ nhỏ này không chỉ có đủ không gian sinh hoạt cần thiết mà vẫn thoáng đãng đến khó tin.
Vì căn hộ rất nhỏ, chủ nhân phải khám phá và tận dụng từng centimet quý giá bên trong. Ngôi nhà có 1 khu vực nhỏ xinh dành để bố trí bếp, phòng khách và phòng ngủ.
Trong căn hộ tí hon có quá nhiều chức năng được hội tụ cùng một nơi, do đó thiết kế nội thất buộc phải rất đa năng và sử sụng không gian hiệu quả.
47 8991 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

88 2c14 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

54 5d2e Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

56 2e60 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

70 2530 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

10 6dde Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

01 cdb6 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

20170408095936574828 c58a Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

19 8341 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

81 29b8 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

53 6263 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

42 39bc Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

32 7e5d Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

66 db9e Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

48 e757 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

41 a110 Sống rộng thoáng và tiện nghi trong căn hộ chỉ 28m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *